FITOSANITARIS

SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES EN EL MEDI NATURAL

TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Els tractaments fitosanitaris consisteixen en realitzar fumigacions periòdiques dirigides a la prevenció de malalties i el control de plagues, especialment contra agents fitopatògens com fongs i insectes.

El nostre personal segueix una formació contínua, cosa que ens permet estar sempre actualitzats i a el dia de les novetats de sector, que evoluciona i canvia contínuament.

Disposem de mitjans materials i tècnics per oferir un servei adequat per tal de facilitar la tasca de el sector primari, així com a el paisatge i la conservació dels sòls i l’aigua.

Respectem en tot moment la legislació vigent com a forma de control mitjançant l’ús de productes fitosanitaris, concretament, respectant les disposicions de l’annex I de l’RD 1311/2012, el Pla d’acció nacional per a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris. És important deixar constància de l’ús responsable i actualitzat dels productes fitosanitaris.

Els productes fitosanitaris estan originalment destinats a protegir moltes espècies vegetals cultivades (inclosos els arbres), sovint per facilitar-ne els rendiments:

Aquesta mena de compostos actuen repel·lint o eliminant les plagues susceptibles de representar un risc o perill per a diferents activitats humanes. Poden ser animals, plantes, bacteris, virus … o més concretament paràsits, plantes competidores (plantes o parts de plantes considerades indesitjables), o plagues o paràsits animals, així com organismes nocius per a les plantes.

També es fan servir per al control d’organismes vius no desitjats en àrees no cultivades.

Certs productes poden limitar el creixement de diferents plantes (els reguladors del creixement o els agents escurçadors permeten un manteniment menys freqüent o una limitació de l’allotjament, els dessecants permeten destruir la fullaraca per facilitar la recol·lecció de llavors).

Biocides moderns

Amb el temps els rosegadors han anat desenvolupant resistència a molts productes químics. Ens esforcem constantment per estar a l’avantguarda en mitjans tècnics, posant al teu servei les tècniques més modernes.

Esquers i placebos

El medi ambient cada dia adquireix més importància en les nostres vides. Els organismes governamentals també insisteixen en l’ús de tècniques menys agressives amb la natura.

Hermetització

Atenent als principis establerts per al Control Integral de Plagues, els nostres tractaments paren especial atenció als desperfectes en el segellat de les zones tractades, garantint que cap rata o ratolí hi pugui accedir des de l’exterior.