Plagues de rates: Descobreix la seva jerarquia social

La intel·ligència de les rates és de sobres coneguda, sobretot quan intentem eliminar una plaga de rates a Girona. Però… Sabies que les rates tenen una jerarquia social?

Les rates tenen una jerarquia social que inclou alfes, betes, gammas, etc., la qual cosa fa que semblin coincidir amb el que comunament es coneix sobre les jerarquies de les rajades de llops, llevat que això últim és erroni. La teoria d’un alfa dominant en un ramat de llops va sorgir de l’observació de llops en captivitat. Això es va estendre i, com que les observacions posteriors només implicaven altres llops en captivitat, es va creure que era certa.

No obstant això, anys més tard, quan els investigadors finalment van estudiar els llops a la natura, van trobar una cosa molt diferent. Els llops a la natura funcionen com a famílies. En lloc d’un alfa dominant, són els pares els que entrenen i guien els llops més joves, que després se separen per formar els seus propis ramats familiars. Si diverses famílies emparentades viatgen juntes, el llop de més edat tendeix a ser el líder reconegut, sense que es produeixin lluites de dominació. Però la història dels llops alfa va captivar la imaginació i es va estendre a la cultura general.

Els llops observats en captivitat que lluitaven pel domini no estaven emparentats entre si, per la qual cosa no hi havia cap mena de llaços o relacions familiars establertes. Per això lluitaven per determinar un ordre jeràrquic lineal. Així, doncs, l’estructura social real de les rates coincideix amb la percepció comuna (encara que incorrecta) de la jerarquia dels llops.

Quina és la jerarquia social de les rates?

Les rates prosperen quan tenen una estructura social clara. Quan aquesta es veu alterada per la introducció de noves rates a la colònia o per la pèrdua de membres per malaltia, les rates s’estressen i són més propenses a lluitar. No obstant això, pot ser difícil adonar-se de la jerarquia social de les rates si només se’n tenen unes poques. Es fa més evident a les colònies més grans, on es pot veure com es desenvolupa la dinàmica.

Les rates alfa són les dominants en una colònia, però això no vol dir que hi hagi asprors o moltes baralles. Encara que sol ser una rata més gran, l’alfa de vegades pot ser una rata més petita sempre que tingui confiança i “actitud”. Un bon alfa realment intervé i resol les baralles entre d’altres rates.

Una colònia pot tenir una a quatre rates beta, depenent de la grandària de la colònia. Les betes actuen de manera dominant, excepte amb l’alfa. També ajuden a mantenir l’ordre a les colònies.

Les Rates Gamma són les normals. No intenten dominar ningú i no es barallaran en una colònia sana. De fet, la tendència a portar-se bé ajuda a mantenir lordre.

Un quart tipus, les rates Zeta, no sempre són presents en una colònia. Són el nivell més baix i, en colònies poc saludables, solen ser les rates malaltes, febles i amb problemes adaptatius. En una colònia sana, interactuaran amb les rates gamma i generalment evitaran les betes o les alfa.

Control de rates a Girona

Si tens un problema de rates o altres rosegadors, posa’t en contacte amb FastControl. Actuar ràpidament és important per evitar que la plaga de rates creixi i, per tant, sigui més difícil d’eliminar. Truca’ns i programarem una inspecció com més aviat millor.

TRUCA`NS A EL 696 39 06 16